Alkohol etylowy 96% – 200 x 5 l

9000,00 

Alkohol etylowy etanol 96% 200 opakowań x 5 l– PRODUKT POLSKI

Skażony metodą europejską – PRODUKT NIEPRZEZNACZONY DO SPOŻYCIA!

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Szerokie zastosowanie jako środek:

 • dezynfekcja powierzchni
 • odtłuszczanie powierzchni
 • paliwo w kuchenkach turystycznych
 • rozpuszczalnik
 • rozcieńczalnik

Nasz produkt jest pozbawiony zapachu tzw. bimbru czy denaturatu. Posiada niezbędne certyfikaty do sprzedaży na całym rynku europejskim.

Skład:

 • Etanol (alkohol etylowy), Keton metylowoetylowy (butan – 2 – on),
 • Izopropanol (alkohol izopropylowy, propan -2 – ol),
 • Benzoesan denatonium

Zastosowanie zidentyfikowane:

 • w laboratoriach
 • w kosmetyce
 • w motoryzacji
 • w przemyśle

Rodzaje zagrożeń:

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary

Środki ostrożności:

 • P102 Chronić przed dziećmi.
 • P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
 • P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Alkohol etylowy 96% – 200 x 5 l

Dokumentacja do pobrania

Alkohol etylowy 96% – 200 x 5 l
Przewiń na górę