Alkohol etylowy 99,9% – 5 l

49,99 

Alkohol etylowy farmaceutyczny 99,9% 5L – PRODUKT POLSKI

Odwodniony całkowicie skażony metodą europejską – PRODUKT NIEPRZEZNACZONY DO SPOŻYCIA!

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Szerokie zastosowanie jako środek:

 • dezynfekcja powierzchni
 • odtłuszczanie powierzchni
 • paliwo w kuchenkach turystycznych
 • rozpuszczalnik
 • rozcieńczalnik

Nasz produkt jest pozbawiony zapachu tzw. bimbru czy denaturatu. Posiada niezbędne certyfikaty do sprzedaży na całym rynku europejskim.

Skład:

 • Etanol odwodniony / Ethanol dehydrated min. 98%
 • Izopropanol / Isopropanol max. 1%
 • Metyloetylketon / Metyl etyl ketone max. 1%
 • Benzoesan denatonium / Benzoate denatonium min. 0,001%

Zastosowanie zidentyfikowane:

 • w laboratoriach
 • w kosmetyce
 • w motoryzacji
 • w przemyśle

Rodzaje zagrożeń:

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary

Środki ostrożności:

 • P102 Chronić przed dziećmi.
 • P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
 • P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Alkohol etylowy 99,9% – 5 l

Informacje dodatkowe

Waga 4 kg
Pojemność opakowania (w litrach)

5

Dokumentacja do pobrania

Alkohol etylowy 99,9% – 5 l
Przewiń na górę